Konkurencyjność oraz dbałość o najlepszą jakość usług wpływa na pozytywny odbiór firmy przez klientów.

Jeżeli szukacie Państwo solidnej, ambitnej firmy zajmującej się obsługą nieruchomości na terenie trójmiasta,(zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, obsługa techniczno-prawna) nasza firma wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

(umowa)

Obsługa administracyjna

 • rejestracja wspólnoty, założenie i prowadzenie konta bankowego, NIP, REGON, etc.,
 • protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie miesięcznych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy członków Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, o świadczenie usług wywozu nieczystości i ubezpieczenia nieruchomości,
 • zawieranie w imieniu i na rachunek Wspólnoty umów o konserwację urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne (wideodomofony, bramy garażowe i wjazdowe na posesję, wentylacje garaży, kotłownie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych obiektu,
 • obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • organizowanie obsługi prawnej.
 • Nadzór nad porzadkami na terenach zew. Wsp. Mieszkaniowych.
 • Składnie i koordynacja w zakresie Wniosków dotyczących przekształcenia praw do gruntu z użytkowania wieczystego na własność.
 • Przygotowujemy regulaminy rozliczeń mediów: zw, cw, co
 • przygotowujemy regulaminy porządku domowego
 • zabezpieczamy prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty również pozo godzinami pracy biura poprzez stałe dyżury pogotowia lokatorskiego w zakresie instalacji: wod/kan, gaz, co, energia elektryczna w bardzo dogodnych cenach.

Obsługa ekonomiczno - finansowo - księgowa

 • przygotowanie materiałów źródłowych do rocznego planu gospodarczego,
 • opracowywanie planu remontów i przewidywanego wykorzystania środków funduszu remontowego,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań, analiz i raportów finansowo-ekonomicznych,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości,
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali (zaliczki eksploatacyjne i stawki na fundusz remontowy),
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczanych opłat,
 • prowadzenie okresowego rozliczania kosztów zużycia mediów przez Członków Wspólnoty,
 • windykacja należności kontrolowanie terminów płatności, wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty, w przypadku dużych zaległości kierowanie spraw do Sądu).

Obsługa techniczna

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych okresowych, przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowanie planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje - odbiór tych prac,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.
 • nadzór na robotami budowlanymi przez inspektorów z UPR. Budowl. Konstruk,Elektry, gazowniczymi, insta;. Wod-kan.